Chuyển đến phần nội dung

Chuyển đến phần mục lục

물방울 물방울 물고기 물고기 물고기

LỊCH SỬ

Thời đại của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 ! Người đi đầu trong trong cuộc lãnh đạo nội dung toàn cầu!
2018

Triển khai an toàn bằng nội dung thực tế ảo
Xây dựng phòng trải nghiệm an toàn thực tế ảo tại trường đại học khoa học kỹ thuật Seoul
Phát triển và phân phối thiết bị AR di động dạng cá nhân cho tổng công ty giao thông đường bộ
Trong lĩnh vực nội dung giáo dục an toàn đại chúng, phát triển 3D, 4D ... thông qua sử dụng CPR mô phỏng và tổng hợp AED
Mở rộng chế tác nội dung theo thiết bị thực tế ảo

Phòng hình ảnh lập thể 4D
2017
Phòng trải nghiệm an toàn hội thế hệ mới

Phát triển và nâng cấp nội dung giáo dục an toàn VR dạng trải nghiệm
Phát triển và nâng cấp nội dung thiết bị mô phỏng an toàn cháy nổ
Phát triển nội dung AR phòng tránh hỏa hoạn do điện

2016

Xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp môi trường an toàn của Multi Campus
Phát triển giáo dục an toàn VR dạng trải nghiệm
Chế tác E-learning giáo dục sức khỏe công nghiệp định kỳ (khối văn phòng/khối ngoài văn phòng)
Chế tác E-learning nội dung giáo dục an toàn và sức sức khỏe nghề nghiệp cho người tuyển dụng mới

Nội dung dung hợp(VR,AR,MR,XR)
2015
Lắp đặt phòng trải nghiệm an toàn video 3D

e-Learning cho người quản lý giám sát/ người quản lý trách nhiệm dựa theo Luật an toàn và sức khỏe công nghiệp
VR và 4D dung hợp cho thực hành giáo dục an toàn trải nghiệm phòng ngừa thảm họa
Phát triển phòng trải nghiệm an toàn thông minh và ứng dụng bằng sáng chế
Vận dụng việc phát triển các trang thiết bị an toàn mô phỏng dạng trải nghiệm và bằng sáng chế đăng ký về bluetooth ... để phát triển huấn luyện CPR thế hệ mới và đăng ký bằng sáng chế
Phát triển hệ thống giáo dục trải nghiệm an toàn 3D trực tuyến
– Tạo dựng trang chủ cho Multi Campus, thị chính EunPyeong

2014

Thành lập công ty JP Co.,Ltd
Chế tác nội dung giáo dục e-Learning theo ủy thác định kỳ cho người quản lý giám sát theo Điều 31 Luật an toàn và sức khỏe công nghiệp (giáo dục an toàn/ sức khỏe)
Thành lập Hiệp hội giáo dục an toàn Hàn Quốc, trung tâm e-Learning giáo dục an toàn và sức khỏe công nghiệp
Thiết lập LMS homepage giáo dục an toàn và sức khỏe công nghiệp cho khoảng 100 doanh nghiệp như Điện tử Samsung, Lotte Cinema ...

Phát triển nội dung đặc tính về an toàn
2013
DevLab Studio

Tạo studio sáng tạo
Chế tác nội dung mobile

LĨNH VỰC KINH DOANH

Giới thiệu về các lĩnh vực kinh doanh của Công ty JP hiện đang sở hữu như VR, trang thiết bị mô phỏng, công nghệ phát triển trang thiết bị trải nghiệm

GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BẰNG SÁNG CHẾ

Bằng sáng chế của Công ty JP và các giấy chứng nhận

TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG

Luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.